Descobreix el poble

Últimes Notícies

NORMATIVA PLAGES I CALES

Al formar part d'un entorn natural protegit s'han de complir una sèrie de normes:

- No es pot encendre foc.

- Evitar fer sorolls innecessaris que destorbin sa fauna salvatge.

- Emporteu-vos es residus que genereu i dipositeu-los en es contenidors corresponents.

- L'acampada no és permesa.

- No es poden recollir plantes, algunes estan protegides.

- No es pot molestar ni capturar cap animal.

- No es poden recollir roques ni cap tipus de mineral.